Skip to main content

Asiantuntijatyö

Oman osaamisen tunnistaminen, näkyväksi tekeminen ja tarjoaminen

Skolla auttaa asiantuntijoita työelämään liittyvillä koulutuksilla tilanteissa, joissa on tarve tunnistaa tai sanoittaa omaa osaamista, tehdä sitä näkyväksi tai tuotteistaa ja kaupallistaa asiantuntijuutta. Tällaisia tarpeita voi ilmetä erityisesti työelämän murroskohdissa, kun halutaan muuttaa omaa työn tekemisen tapaa jollakin tavoin.

Skollan koulutuskalenterista löydät täsmäkoulutuksia asiantuntijan työelämän muutos-  ja kehittämistarpeisiin. Esimerkkejä koulutuksistamme:

 • Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
 • CV, LinkedIn
 • Henkilöbrändin rakentaminen
 • Asiantuntijayrittäjäksi ryhtyminen
 • Osaamisen tuotteistaminen ja arvon tuominen
 • Oman osaamisen myyminen
 • Asiantuntijatyön hinnoitteleminen

Työelämän murroskohtia

Asiantuntijatyön koulutukset sopivat sinulle, joka haluat vaikuttaa työhösi.

 • Työuralla eteneminen ja yleneminen
 • Työpaikan vaihtaminen
 • Työuran suunnan vaihtaminen
 • Alan vaihto
 • Työn vaativuuden tai määrän keventäminen
 • Työuran katkos
 • Sivu- tai päätoimiseksi asiantuntijayrittäjäksi ryhtyminen

Aloita tästä

1

Valitse aihealue, josta haluat oppia lisää

2

Tutustu eri koulutusvaihto­ehtoihin

3

Ilmoittaudu koulutukseen

Valmis!