Skip to main content

Työkalut ja menetelmät

Skolla auttaa sinua menestymään asiantuntijana!

Skolla tarjoaa eri alojen asiantuntijoille työkaluja oman osaamisen jakamiseen. Asiantuntijuudella on arvoa, kun sen tuo esille oikeissa kanavissa ja ajantasaisin metodein.

Esimerkkejä koulutustarjonnastamme:

  • Digitaidot, kuten Teams ja Zoom
  • Menetelmät, kuten fasilitointi, coachaus, kouluttaminen, verkkokurssin rakentaminen
  • Erilaiset viestintätavat, kuten videoesiintyminen, esitysmateriaalin laatiminen, luottamuksen herättäminen, äänenkäyttö, LinkedInin käyttö henkilöbrändin rakentamisessa

Tilanteita, joissa osaamista jaetaan:

  • palavereissa, neuvotteluissa ja tapaamisissa
  • asiakas- ja yhteistyökohtaamisissa
  • konsultoivana asiantuntijana
  • kouluttajana, valmentajana tai tilaisuuden vetäjänä
  • asiantuntijajäsenenä
  • kirjoittajana tai puhujana
  • haastateltavana

Aloita tästä

1

Valitse aihealue, josta haluat oppia lisää

2

Tutustu eri koulutusvaihto­ehtoihin

3

Ilmoittaudu koulutukseen

Valmis!